Zvicra do të prodhojë ilaçin natyral sipas sures Jusuf që rikthen shikimin deri në 99%

Në të ardhmen, një kompani farmaceutike zvicerane do të fillojë prodhimin e ilaçit të quajtur ” Kura Kur’anore”. Ky medikament u zbulua nga Abdul Basit Mohammed dhe pretendohet të rivendosë vizionin deri në 99 përqind.

Ai pohon se ky ilaç u gjet në librin e shenjtë’ islamik të Sures Jusuf, vargu 84.Në ajetin 84 thuhet se paraardhësit tanë shpesh përdorën djersën si ilaç natyral për shumë çështje, veçanërisht kur ajo erdhi..
Hap relamën / Vazhdo artikllin e plotë

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *